Lions Club Liberty Intelligency Our Nation's Safety Lions Club Tábor

15. jubilejní koncert LC Tábor (16. ledna 2015)

25. 1. 2015

zleva: moderátor Petr Čimpera, nprap. Marie Pačesová (sólo trubka), šéfdirigent plk. Václav BlahunekXV. jubilejní dobročinný koncert pořádaný táborskými Liony se konal 16. ledna 2015 v Divadle Oskara Nedbala v Táboře. Hlavním účinkujícím večera byla Hudba Hradní stráže a Policie České republiky pod vedením plk. Václava Blahunka.

Vítězství v Mírovém plakátu opět putuje do Tábora…

25. 1. 2015

Náš Lions Club Tábor se již třináctým rokem zapojil do mezinárodní výtvarné soutěže Mírový plakát. Žáci Základní školy ze Zborovské ulice v Táboře vytvořili práce na letošní mírové téma: "Mír, láska a porozumění". Soutěže se účastnilo 90 žáků této školy. Do regionálního kola postoupilo třináct nejlepších prací. Výběr do distriktního kola byl velice těžký, ale nakonec porota vybrala tři práce, které nejvíce vypodobnily letošní téma. S nedočkavostí jsme očekávali, jak dopadne listopadové vyhodnocení na D122. Když nám náš prezident klubu a člen kabinetu Ing. Jan Bouma hned výsledky zatelefonoval, radost byla veliká. Byla to odměna nejen za práce žáků školy, ale též za systematickou práci našeho klubu s mládeží. Aby soutěžící dál žili v napětí, oznámili jsme jim výsledky až dnes na vernisáži.

Jak jsme vydělali peníze na dary organizacím pečujícím o postižené spoluobčany.

3. 1. 2015

Jak jsme vydělali peníze na dary organizacím pečujícím o postižené spoluobčany Jako již každý předchozí rok jsme využili Táborských setkání a předvánočních trhů k prodeji nápojů veřejnosti. Organizace prodejů se ujal lion Zdeněk Kučera. Společně s dalším členem klubu Miloslavem Navrátilem přijali novou koncepci prodeje s dokonalou předchozí přípravou veškerého materiálu a pořízením nového stánku, mnohem mobilnějšího než byl stánek dosavadní. O zajištění prodejních míst a vše s tím spojeného se postaral lion Ladislav Stach.

Lions klub Tábor uskutečnil již XIV. dobročinný koncert

25. 3. 2014

Prezident klubu Ing.Jiří Málek předává ocenění dětemCílem XIV. dobročinného koncertu bylo nejen přinést návštěvníkům příjemný kulturní zážitek, ale i předat finanční dary, jejichž zdrojem byl tento koncert a další aktivity Lions klubu. Uspořádáním koncertu jsme chtěli propagovat Lions klub i LEO klub Tábor a přesvědčit veřejnost, že peníze od ní získávané pod heslem pomoci potřebným, jsou slova pravdivá a naplňující lionské poslání.

Ukončení hromadného vyšetření zraku dětí v mateřských školách

18. 11. 2013

Po dobu tří let byl organizován projekt Lions Eye, při němž bylo vyšetřeno 6.261 předškolních dětí ve více než osmdesáti mateřských školách v bývalém okrese Tábor, částečně i Jindřichův Hradec, Písek a Pelhřimov. Vady na zraku byly zjištěny u 697 dětí, z toho vady vážné, které by mohly skončit vývojem tupozrakosti u 228 dětí. Věříme, že všichni rodiče, kteří dostali podklady o vadách, využili možnost navštívit oftalmologa a zabránit tak trvalému poškození zraku svých dětí.

Prohlédli jsme si výrobu elektroizolačních materiálů v Táboře

19. 9. 2013

Exkurze CogebiByli jsme pozváni na exkurzi do závodu COGEBI (dřívější ELEKTROISOLY) jeho ředitelem a současně i prezidentem našeho klubu Ing. Jiřím Málkem, který nás závodem provázel, abychom se více dozvěděli o tom, co se v Táboře stále vyrábí.

Chcete pomoci darováním starých brýlí?

Tomáš Potěšil, 9. 7. 2013
optika-petr-novotny.jpgOční optika Petr Novotný pomáhá lidem v zemích třetího světa. Do akce se můžete zapojit i Vy. Stačí, když do optiky v Provazníkově ulici v Brně přinesete staré brýle, které již nepotřebujete a my je potom pošleme dál. Především v Africe trpí lidé extrémní chudobou a na koupi optických pomůcek nemají peníze. Tímto jím můžete alespoň trochu pomoci. V letošním roce jsme již odeslali dvě velké bedny s několika stovkami brýlí prostřednictvím Lions Clubu v Táboře.
 

6. etapa screeningového vyšetření zraku

15. 2. 2013
6. etapou vyšetření zraku završujeme tři roky projektu Lions Eye

Pátou etapou projektu Lions Eye, kterou jsme zakončili v prosinci roku 2012, jsme překročili hranici pěti tisíc vyšetřených předškolních dětí. Pro přesnější statistiku jde o 5 079 dětí, z nichž 536 bylo předáno do další péče oftalmologů. Z nich bylo 186 dětí ohroženo vznikem tupozrakosti. Z hlediska vývoje zraku dětí jsou tato čísla varující. Jde o více než 10 % dětí, které nemají zrak v pořádku. Z našeho pohledu jde o pozitivum, které jsme zjištěním vad ve prospěch těchto dětí vykonali.

Pátá etapa bezplatného bezkontaktního vyšetření zraku předškolních dětí zahájena

12. 10. 2012

Lions klub Tábor se svým partnerem Optikou D+P zahájil již pátou etapu bezplatného bezkontaktního vyšetření zraku předškolních dětí. Po dvou letech se znovu vracíme do všech mateřských škol v Táboře.

Děti z mateřské školy v Sepekově mají zrak jak ostříži…

16. 1. 2012

Lions Club v Táboře už dva roky provádí bezplatné vyšetření zraku předškolních dětí v Táboře a okolí. Partnerem LC se stala Optika D+P, jejíž provozovatelkou je paní Bc. Dana Pěčková, která zakoupila pediatrický autorefraktometr Plusoptix A09, který umožňuje plošné vyšetření zraku předškolních dětí.

DALŠÍ STRÁNKY
« (1) (2) (3) (4) (5) »